Slide Асоциация за международно
обществено развитие
 

Готови ли сте?


Ако виждате тази страница и този текст, то значи Вие искате да сте успешни дигитални предприемачи. Готови ли сте за лекционните модули, където ще положим основите на Вашият предприемачески път?


ДА ЗАПОЧВАМЕ

СЪЗДАДОХМЕ ЗА ВАС СЛЕДНИТЕ МОДУЛИ:

• Гражданско образование - моите силни и слаби страни;
• Бизнес и финансов план, бизнес стратегия;
• Създаване на уебсайт в няколко стъпки;
• Дигитален маркетинг и търговски стратегии за малък и среден бизнес;
• Учебно-тренировъчна фирма – същност, история, цел;
• Дигитално предприемачество;
• Емоционална интелигентност;
• Комуникация и креативност;
• Интернет на нещата;
• Роботика;
• Изкуствен интелект


Интерактивно аудио-визуално съдържание,
което ще подобри Вашите умения.