ЗА ПРОЕКТА

Проект “Академия дигитален предприемач – София” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма „Европа“ 2021 от Сдружение "Асоциация за международно обществено развитие, в партньорство с Национална финансово-стопанска гимназия и Професионална гимназия по дизайн “Елисавета Вазова”

Общата цел на проекта пряко кореспондира с целите на Програма Европа, Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София - град на младите и активните“.